Forma działania dobrowolnie wybrana przez człowieka ze względu na osobiste zainteresowania i dla własnej satysfakcji – stosowana w celu odpoczynku i rozrywki.

To przyczynia się do rozwoju zainteresowań i osobowości, podwyższenia aktywności fizycznej, rozładowania napięcia nerwowego oraz zapobiega chorobom cywilizacyjnym

Rekreacja oznacza działalność podejmowaną poza obowiązkami zawodowymi, domowymi i społecznymi dla odpoczynku, rozrywki lub rozwoju własnej osobowości, jednak można mu przypisać przynajmniej dwa znaczenia:

  • zespół zachowań (czyli tego co lubisz robić) , które realizuje człowiek w swoim czasie wolnym;
  • wypoczynek po pracy, a więc regeneracja sił, usuwanie skutków zmęczenia, odnowa organizmu; ( potocznie mówiąc – ładowanie baterii )

Rekreacji przypisuje się wiele różnorodnych funkcji, m.in. aktywacyjną, homeostatyczną, regeneracyjną, zdrowotną, społeczną, kompensacyjną, kreacyjno-wychowawczą,
Specyficzną formą jest rekreacja ruchowa określana czasem jako sport rekreacyjny. Jest ona formą czynnego odpoczynku i rozrywką .

Proponuję :

  • gry ruchowe i zabawy na wolnym powietrzu ( pikniki )
  • spędzenie wolnego czasu z rodziną lub przyjaciółmi
  • śmiecho i muzyko terapię

„Gdy słyszysz muzykę i śpiew idź tam, ci ludzie dobre serce mają, źli ludzie nigdy nie śpiewają”