Poznanie możliwości własnego organizmu, czynników które mu szkodzą lub pomagają w rozwoju, to również lepsze poznanie otaczającej rzeczywistości: zasady, metody i techniki, dotyczące propagowania zdrowia i promowania prozdrowotnych form aktywności, to przede wszystkim prezentacja zdrowego stylu życia przez nauczyciela, który stanowi swoisty wzorzec właściwych zachowań.

Proponuję :

 • wykład , prelekcję ,pogadankę
 • ćwiczenie, pokaz i instruktaż
 • dla wszystkich grup wiekowych w:
  -przedszkolach,
  -szkołach ,
  -zakładach pracy,
  -sanatoriach, domach wczasowych,
  -obozach integracyjnych,
  -spotkaniach plenerowych, piknikach,

Edukacja zdrowotna to nie tylko przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, lecz również rozwijanie umiejętności, a także nawyków, które pomogą skutecznie wykorzystywać tę wiedzę , które ułatwią dokonywanie wyborów i będą mieć znaczenie dla twojego , twojej rodziny i przyjaciół ,obecnego i przyszłego – życia i zdrowia.