Wiara, nadzieja,miłości.

JAK chcesz przeżyc twoje życie , dobrze czy źle. Jeśli źle, nie stosuj w twoim życiu poniższych praw:

Przykazanie miłości
Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego
(por. Mt 22,37.39).
Dziesięć przykazań Bożych
(por. Wj 20,2-17; Pwt 5,6-21; Mt 19,16-21)
Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.”
2. „Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno.”
3. „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.”
4. „Czcij ojca i matkę swoją.”
5. „Nie zabijaj.”
6. „Nie cudzołóż.”
7. „Nie kradnij.”
8. „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.”
9. „Nie pożądaj żony bliźniego swego”
10. „Ani żadnej rzeczy, która jego jest.”

Zerwanie relacjii z Bogiem trwanie w grzechu oddala nas od prawdziwego szczęścia w życiu , miłości , radości i dostatku . Każdy z nas grzeszy oto przeszkody , 7 grzechów głównych:

1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

Możesz pokonać je oddając wszystkie swoje grzechy Panu Jezusowi Chrystusowi , który czeka aby zabrać je od ciebie w konfesjonale.