2Wiadomośc dla Ciebie jest taka umieralnośc CIAŁA wynosi – 100% (czyli przyjdzie twój czas na zejście z tej sceny) , a DUSZA 0% ( jest nieśmiertelna )

Dusza jest w tobie mieszka w twiom sercu, i patrzy na świat twoimi oczyma a na sercu jest wyciśnięta pieczęc Pana Boga – jesteś jego stworzeniem , dzieckiem bożym . każde dziecko potrzebuje miłości a Bóg ojciec chce ciebie przytulic do swego serca i czeka za tobą wciąż czeka.
Urodziłeś/aś się i obdarzono ciebie miłością , dusza w tobie radowała się kiedy otrzymywałeś/ąś sakramęty święte :
• chrzest • bierzmowanie • Eucharystia (Komunia Święta)• pokuta (spowiedź, sakrament pokuty i pojednania) • namaszczenie chorych• święcenia (kapłaństwo)• małżeństwo

Jednak życie płata różne figle i za przyczyną zła – demona zgubiłeś drogę bożą w życiu.
Jesteś gdzieś daleko od Pana Boga idziesz drogą która prowadzi do nikąd ,szukasz szczęścia i miłości – powiadam tobie , że jej nie znajdziesz ponieważ:

Jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu – to wszystko inne jest na swoim miejscu
Jeśli jest odwrotnie nie ma ładu i miłości prawdziwej.
Zło prowadzi duszę do pokuty i kary (dla mocno upartych piekło)
Dobro prowadzi duszę do wiecznego szczęścia
Zaufaj Panu Bogu jego synowi Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu, a Maryja bedzie twoja orędowniczką .

Wiara w Boga daje nam siłę , aby stanąć na przeciw śmierci – twarzą w twarz , dopiero wówczas zaczynasz żyć pełnią życia. Pan Bóg wyzwala nas z lęku śmierci .

Często w piśmie świętym mówi … nie lękaj się!!!

My chrześcijanie nie boimy się mówić o śmierci bo nasz Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał i przez swoje życie , mękę , śmierć , zmartwychwstanie , każdemu kto w niego wierzy daje życie wieczne.